Referat 2

Bestyrelsesreferat 30 juli 2020

Referat af 2. bestyrelsesmøde den 30.7.20 med den nye bestyrelse

 

Deltagere:

Alwin Neumann – Formand, FM/Alarm-kort-overvågning

Annett Sau – NFM/regnskabsfører

Ole Bendixen – Kass., Kontakt AROS/værksted

Vagn Sletting – Pump/Vand/biloptag-venteliste

Werner Sørensen – Værksted/Indkøb

Anders Nørgaard – Pedel/Værksted

Henrik Ørskov – Suppleant/biloptag – venteliste

Peter Böwadt/suppleant, sekretær

 

Afbud:

Erik Køhn – IT/Hjemmeside/biloptag-venteliste/pedel

 

 

Den forud fremsendte dagsorden fra formanden blev fulgt, og alle punkter behandlet.

Debatten om de enkelte punkter forløb behagelig afslappet i en konstruktiv atmosfære.

Kaffepause under mødet med ”basser” og flødeboller doneret af formanden.

 

1. Valg af dirigent:

Ole Bendixen

 

2. Siden sidst

Opsamling på besluttede aktiviteter m.m.

-        Håndvask af biler er ikke muligt på adressen.

-        Gummilæbespærring for vand oven for rampe: Længere gummilæbe anskaffes. Tidligere problem med skrabning af undervogn ved passage af læbe er nu fjernet.

-        Der er foretaget indkøb af forskellige emner – presse, boremaskine, MC-rampe m.m. af Ole. Godkendes.

-        Rensemaskine: Er nu tæt (fungerer) og hængt op af Ole.

-        Kabeldækning: Ikke udført endnu – skitse drøftet, Anders udfører.

-        Byggematerialer der spærrer en plads: Ryddes den kommende weekend.

-        Rotteplage fra sliberum: Rotter løber hørbart i rørene. Alwin taler med udlejer.

-        Museproblem: Werner har set muserede i motorrum og har fået kabler afbidt. Musefælder drøftet – Alwin overvejer og starter med opsætning af musefælder.

-        Projektpladser: Nogle pladser er i dag indrettet nærmest som hjemmearbejdspladser med for meget udrustning. Tidsbegrænsning og urimelige pauser i arbejdet (spærrer for andre brugere) drøftet. Tages op på næste møde. Bestyrelsesmedlemmer tænker over løsning.

-        Hverdagsbiler i sommerhalvåret: Afventer om der er et problem.

-        På valg næste år: Nøglepersoner, Annett og Ole, må ikke samtidig være på valg. Indgår i oplæg til næste års generalforsamling.

-        Afstemninger, beslutning: Er man medlem og over 18 år, har man stemmeret på generalforsamlingen.

-         Farvekoder på stemmesedler er nu afskaffet.

-        Ansøgninger:1 Mc og 1 bil til ventelisten. Plads til mc eksisterer.

-        Emne hænger sammen med mere plads, opnås ved oprydning, s.d.

-        Kontingentopkrævning via PBS: Annett afklarer. Rykkere for kontingentbetaling: Urimelig sendrægtighed ved nogen medlemmer drøftet. Pt. Har der været 40 sendrægtige. Ole har udsendt standardskrivelse og 20 betalinger kom ind. Der er stadig en enkelt, der mangler at betale. Det er en genganger fra de forrige år. Det er ikke rimeligt, at kassereren skal bruge unødig tid på at inddrive kontingentet. Her skal strammes op. Dette pkt. indgår nu i forslaget til de nye vedtægter, s.d.

 

3. Vedtægter

Alwin havde til mødet udarbejdet et fornemt oplæg til et komplet sæt nye vedtægter til drøftelse.

Alle punkter i oplægget blev gennemarbejdet omhyggeligt og konstruktivt.

Alwin tog noter under gennemgangen, og vedlægger det ny sæt vedtægter til dette mødereferat. Andenbehandling foretages den 8/10 2020

 

4. Vinterpladser

Beslutning: én vinterplads til MC. Venteliste til vinterpladser etableres. Der forsøges at skaffe vinterpladser til 4 MC og 2 til biler. Anders, Alwin og Vagn har opgaven.

 

5. Oprydning i reoler

Ole tager fotos af reolerne og udfærdiger tekst for oprydning. Alwin udsender do. til medlemmer.

 

6. Evt.

-  Fællesarrangementer: Skrueaftener, ”en aften ved liften”, en torsdag i hver måned?

-  25.9. køretur med gæster?

-  Gløgaftener?

-  Idéer til skrueaftener eller foredrag (f.eks. v. Kim, Jens v. JF Biler)

-  Reoler/montre med f.eks. modelbiler eller andet bilrelevant udstyr (Werner: Er en gl.  

         fedtpumpe fra en RR interessant?)

 

Næste bestyrelsesmøde: 8.10.2020

Referent: Peter Böwadt