Referat 11

Referat nr. 11 Bestyrelsesmøde d. 08-03-2022
Afbud fra: Peter, Ole

Dagsorden

1 Valg af ordstyrer
   Alwin valgt
2 Planlægning af General forsamling
Ib Brøgger er takket ja til at være dirigent. Bestyrelsen møder ind halv time før GF og sætter
borde/stole mm op. Proceduren bliver samme som sidst, dvs der udleveres stemmesedler og medlemmer kontrolleres ved indgangen.
3 Indkomne forslag
Kim Bruun har stillet forslag om brug af lift til små reparationer af egen bil end den man har i Autogalleriet.
4 Nyt tiltag med aktivitetsudvalget
Det skal gøres nemmere for aktivitetsudvalget at foretage indkøb til forplejning. Forslag om konto i Føtex så alle indkøb foretages der eller en konto med tilhørende dankort. Hvad der er nemmest for aktivitetsudvalget.
5 Værksted
Luftslange oprullet er gået i stykker og ny indkøbes, pris ca 500-1000,- Der blev talt om lift sikkerhed, som evt kan løses ved et par bukke under liften som ekstra sikkerhed.
6 Evt
For større biler er det ikke muligt at køre ”rundt” i kælderen pga Henriks store biler (Rolls). Det skal tages op hvis det bliver et problem. Autogalleriet har ingen sponsorer længere så disse fjernes fra hjemmesiden. Indkaldelse til GF 2022 lægges på hjemmesiden.

Mødet sluttede kl. 2011 i god ro og orden
Referent: Erik