Referat 6

Bestyrelsesreferat 4 marts 2021

Referat af 6. bestyrelsesmøde den 4.3.21

Deltagere:

Alwin Neumann – Formand, FM/Alarm-kort-overvågning

Annett Sau – NFM/regnskabsfører

Ole Bendixen – Kass., Kontakt AROS/værksted

Anders Nørgaard – Pedel/Værksted

Peter T. Böwadt – Suppleant/ Referent

Den fremsendte dagsorden fra formanden den 22. februar blev fulgt, og alle punkter behandlet.

Vi måtte igen bøje os for kravet om kun 5 deltagere pga. Corona Mette.

Debatten forløb igen i en behagelig afslappet og konstruktiv atmosfære.

Og igen havde Alwin/Britta forsødet mødet med boller m.m.

1. Valg af dirigent:

Ole Bendixen

2. Godkendelse af sidste referat samt underskrift

Både referat fra 5. og 4. bestyrelsesmøde blev godkendt og underskrevet.

3. Siden sidst

Alwin:

· Oprettelse af ekstra pladser er ikke muligt .

· 4 adgangskort til personer, der ikke er tilknyttet Galleriet, er nu lukkede, da udlån til andre vil forhindres.

· Henrik vicevært er nu ansvarlig for adgang til fremmede efter aftale.

· Udendørs antenne til internet til vort eget lukkede system Windows 7 forsøges etableret.

· Køb af udstyr udskydes, så vi ved selvsyn kan sikre os den rigtige kvalitet. Netkøb er usikkert mht. kontrol af kvalitet.

Ole:

· Ved generalforsamling kontrolleres, om medlem har betalt kontingent. Hvis ikke betalt => Ingen adgang.

· Der er nu 306.000,- kr. ”på bogen” (kassebeholdning).

· Mærkning af nyt værktøj kan evt. udføres med gravering, overvejes.

4. Generalforsamling: Behandling af indkomne forslag

Alwin:

· Vedtægter (som er godkendt af bestyrelsen).

· Andre forslag er ikke modtaget.

Bestyrelsen har besluttet at følge reglerne i vedtægterne mht. terminer, uanset at dato for generalforsamling udskydes.

Dato for generalforsamling: Foreløbig termin er september/oktober.

Dato er af samme grund ikke besluttet.

Emne tages op på bestyrelsesmøde i august. Alwin indkalder.

Side 2/2

5. Udbud af 2-bilsplads

Et medlems ønske om to-bils plads er frafaldet = to-bils plads er nu ledig efter ”først til mølle-princip” eller til den, der står først på listen. Alwin skriver til medlemmer separat.

6. Gennemgang af medlemslisten

· Annette er i besiddelse af en oversigtsliste på mellemmer. Alwin afklarer, hvordan og af hvem den er fremkommet.

· 38 medlemmer har ikke bil i Galleriet.

· Medlemslister kommer ud til bestyrelsen.

· Ole og Alwin afstemmer lister med betalt medlemskab.

· Alwin reviderer liste over medlemmer, der skal have adgang til Galleriet.

7. Arbejdsdag

· Opgaver løses af bestyrelsen, og Alwin kommer tilbage med datoforslag.

· Ole noterer opgaverne op.

· Benzinslanger og spændebånd ”forsvinder”. Beslutning: Lager bygges op og vedligeholdes, da det er meget begrænsede udgifter.

· Firkantet areal i gulv mangler udbedring. Selv om det er udlejers ansvar, klarer vi det selv (Ole).

8. Eventuelt

· Lejeaftale sendes til bestyrelsen til evt. kommentarer.

· Peter har lånt Oles eksemplar af Lejekontrakt.

· medlem må sætte en ”byttevogn” ind efter aftale med Alwin. Nye regler for arbejdsplads skal overholdes.

· Trekantpladsen kan anvendes til midlertidig opbevaring. Aftales med Alwin.

· Førstehjælpskasse og øjenskyl etableres