Referat 12

Autogalleriet Århus

Bestyrelsesmøde 12 den 10.11.2022
Følger dagsorden udsendt af Alwin den 5. November pr. mail.

Deltagere:
Alwin Neumann, Vagn Sletting, Annett Sau, Erik Køhn, Henrik Ørskov
Fraværende: Ole Bendixen, Werner Sørensen, Peter Böwadt, Anders Nørgaard


 1. Valg af ordstyrer.
  Alwin
 2. Siden sidst løst og fast
  Alwin har udarbejdet en velkomsthilsen til nye medlemmer. Den bliver sendt til nye medlemmer af
  Alwin.
 3. Alarm situationen
  Extern antenne er opsat for at undgå fejlalarmer med tilkald som koster foreningen.
 4. El arbejde – Hvad gør vi?
  Anders laver træ arbejde og derefter indkalder Alwin til opsætning af EL til biler.
 5. Tømning af reoler
  Mail sendt til medlemmer med sidste chance for at sætte navn på eller fjerne effekter.
 6. Renovation
  Fra januar 2023 kan det blive et problem at aflevere affald på genbrugspladsen. Det undersøges
  om Johan Sørensen kan opstille en container med lås på til foreningens affald.
 7. Fastsættelse af næste møde
  Næste bestyrelsesmøde bliver den 5/1 2023 kl 19.00
 8. Evt
  Intet
  Referent Erik Køhn