Referat 12

Bestyrelsesmøde 14 den 9.2.23 (Formøde for den kommende generalforsamling).

 

 

Deltagere:

Alwin Neumann, Vagn Sletting, Annett Sau, Erik Køhn, Ole Bendixen, Anders Nørgård,

Peter Böwadt.

Fraværende:                             

Henrik Ørskov                                             

 

Valg af ordstyrer:

Ole

                                                                         

Siden sidst:

 

Christian Højs mails drøftet med følgende konklusion: Følg standpladsaftaler og gældende regler og vedtægter.

Klager henvises til do., og såfremt det medfører uenighed, påbegyndes en eksklusionssnak.

 

Pladsen ved porten sløjfes pga. problemer med indblæste blade m.m.

 

Tartelet-aften den 23.3. med film: Filmmuligheder drøftet f.eks.

Le Man med Steven Mc.Queen haves af Peter på DVD (varer en time og 45 min.)

Racing through time – Juan Manuel Fangio , haves af Peter på DVD (varer ca. 55 min, måske verdens bedste racerkører i de klassiske åbne racervogne).

Alwin afsøger muligheder i øvrigt.

 

Jaguarklubben besøger Galleriet den 15.2. Mødet er for dem og med dem.

Vor Fortrykte Velkomsthilsen lægges frem på mødet.

 

Lift: Er repareret og virker igen.

 

Generalforsamling den 13.4.2023:

  • Alwin har notet, hvem der er på valg:
  • Alwin Neumann, Vagn Sletting, Anders Nørgaard. Alle modtager genvalg.
  • Revisor på valg: Kim Bruun, revisor suppleant Niels Møller
  • Alwin briefer dirigent på vore erfaringer med generalforsamlinger f.eks. at deltagere fortæller deres navn, når de ønsker ordet.
  • Regnskab er klart til fremlægning. Der er 240.000 kr. på Galleriets konto (aftale er, at der altid skal være min. 200.000 kr. på ”bogen” aht. indgåede lejeaftaler og antal biler, som er 80 biler, når der er fyldt op).
  • Indkomne forslag: Ingen fra bestyrelsen.
  • På 1. møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig. Dette kan ske umiddelbart efter gen.forsamlingen.

 

 

Autogalleriet Århus                                               side 2/2

Bestyrelsesmøde den 9.2.23

 

Evt.

Arkiv over biler med mærker og modeller forsøges etableret af Erik Køhn. Det fordrer at ejerne straks meddeler frameldinger og tilmeldinger af biler og hvilke biler. Grundregel er max 8 biler af samme fabrikat/mærke og 3(?) af samme model. Dette skal tages op igen

 

10-års jubilæum blev saboteret af covid. 15-års jubilæum drøftet. Tages op igen.

 

Restauranttilbud: Skal bestyrelsen og udvalgsmedlemmer have et restauranttilbud, som skulderklap for det store arbejde der lægges frivilligt i Galleriets drift og styring? Alwin overvejer hvordan dette kan gennemføres.

 

Werner Sørensen er trådt ud af bestyrelsen pga. helbred. Erik afleverer to flasker god vin og giver til Werner som tak for trofast indsats i bestyrelsen.

 

 

Peter Böwadt

Referent