Referat 12

Autogalleriet Århus Side 1 af 2


Bestyrelsesmøde den 12.10.23


Deltagere:

Alwin Neumann, Annett Sau, Erik Køhn, Ole Bendixen, Henrik Øhrskov, Vagn Sletting, Anders Nørgaard, Peter Böwadt


Afbud:

Bjarne Sørensen


1. Valg af ordstyrer:

Ole


2. Siden sidst:

El: Skal lejerne betale denne nye udgift? Vil i givet fald medføre forhøjet kontingent.

Vi har ikke måler på vort eget forbrug (ikke lys, nødbelysning og ventilatorer, det er udlejers).

Alwin tager et møde med udlejer og elektriker.


Vand på gulvet, 2-3 cm:

Erik og Henrik og fik det suget op med den nye vandsuger og pumpet ud (rent vand).

Ingen skader. Alarmen virkede og Alwin tog affærer samen med Anders.


Alarm:

Er kontrolleret af Jydsk Alarm.


Teknik:

På skrueaften (Alwin indkalder) tages kontrol og betjening af lift og oliebeholder op som emner medlemmerne skal orienteres om.


Mails til alle – “allekald” – f.eks. ved vandskade:

Erik undersøger muligheder.


3. Bilag 1 vedrørende scenarier om styring af standpladser, se vedlagt bilag.

Bilaget omfattede 8 punkter med grænsetilfælde ved tildeling af standplads.

Beslutninger:

Pkt. 1, 3, 4, 6 og 7: nej

Pkt. 2: ejeren betaler

Pkt. 5: kun et adgangskort

Pkt. 8: ja hvis de er medlem


Bilag 2: Ikke vedtaget, da suppleantens rolle allerede er at overtage posten, hvis et bestyrelsesmedlem træder ud.


Bilag 3, Optagelsesprocedure

Bilag er vedlagt referatet.:

Side 2 af 2


Præcisering af godkendelse: Det er bilen, der bliver godkendt, ikke personen.

Men: Bilen ejes af en person, som skal være medlem. Skifter bilen ejer, skal den –

bilen - bag i ventelisten (se referat fra bestyrelsesmøde den 10.8.2023).


4. Elbiler:

Nej, må ikke optages grundet sikkerheden, brandfaren.

Kun syrebatterier må forefindes i Galleriet.


5. Tilføjelse til vedtægterne: frafaldet


6. Bestyrelsesmedlemmer:

Alle tager imod genvalg.


7. Rengøring:

Svend fortsætter, men betinger sig at medlemmerne selv sørger for at aflevere toilet og foreningslokale samt parkeringsområdet rengjort efter normalt brug!8. Affaldssortering:

Generelt: Medlemmer fjerner selv deres eget af enhver art.

Afaldsbeholdere bliver derfor fjernet og der lægges affaldsposer ved lift.


9. Dato for arbejdsdag:

9.november 2023 kl.19


10. Evt.

Gløgaften den 13.12.23:


Opgaver:

Oprydning

Brandbare ting fjernes

“værksteder” ved pladser fjernes

Alwin sender mail til VW-manden

Alwin udsender tilmelding


Arbejdsaften 9.11.23


Næste møde den 30.11.23