Referat 7

6.5.2021

Referat af 8. bestyrelsesmøde den 4.5.21

Deltagere:
Alwin Neumann – FM/Alarm-kort-overvågning
Annett Sau – NFM/regnskabsfører
Ole Bendixen – Kass., Kontakt AROS/værksted
Vagn Sletting – Pump/Vand/biloptag-venteliste
Werner Sørensen – Værksted/Indkøb
Anders Nørgaard – Pedel/Værksted
Henrik Ørskov – Suppleant/biloptag – venteliste
Erik Køhn – IT/Hjemmeside
Peter Böwadt/suppleant, sekretær

Den fremsendte dagsorden fra formanden den 25. april blev fulgt, og suppleret af FM med to pkt. 1.A og 4.A.Hele bestyrelsen var igen samlet (Corona udfaset), og alle punkter blev behandlet.

Debatten forløb som normalt i en behagelig afslappet og konstruktiv atmosfære.

Alwin havde igen kage med til kaffen!

1. Valg af dirigent:
Ole Bendixen

1.A Godkendelse af referat
De foregående godkendte mødereferater, som manglede underskrifter, blev
underskrevet.

2. Siden sidst
Alwin:
· Lift ”problem” løst: Husk at tænde på kontakten for det hydrauliske anlæg.
· Sikringsproblem: Nøgle fremskaffet, så det kan genstartes. BEMÆRK: Husk at melde ind til FM, hvis noget ikke virker.
· LID- ingeniør: Kasse monteret på ny plads.
· Gartner har ikke reageret på vor krav om flytning => beslutning: Vi flytter hans grej udenfor.
· Dør til LIDL: Skal fjernes af LIDL.
· Dør til FitnessWorld kan ikke låses. Checkes og udbedres. BEMÆRK: Affald uden for dør skal fjernes. Flere påtaler har ikke hjulpet. Alwin forsøger igen bl.a. med henvisning til evt. brandfare, hvis uvedkommende uforvarende tænder ild!
· Dør til 1. flugtvej skal have en smæklås – Anders udfører.
· Indkøb + anvisninger (kopi af udsendt mail fra FM):

1. Arbejdslamper - genopladelige. Placer dem i den røde kasse efter brug. Opladeren ligger ligeledes i kassen

2. 230v boremaskine af mærket Makita.

3. Håndrensecreme. Bliver opsat på toilettet.

Når noget går i stykker (værktøj, lift mv.) under arbejdet, bedes I meddele det til bestyrelsen.
Det er ikke for at skose nogen, men for at det kan blive repareret så hurtigst som muligt.

Hvor der handles, der spildes!

Det er nu den tid på året, hvor bilerne skal af stald og ud på asfalten:
Husk at rengøre standpladsen, inden bilen forlader kælderen.
Se efter, at I ikke kører i oliepletter og trækker det med ud på kældergangene.

Ole:
· Værktøjsvogn er nu opdateret
· Kompressor kommer (transportabel med tryktank).

Erik Køhn:
Totakter(!) ryger meget, og røgsensor virkede tilsyneladende ikke. Kontrolleres.

3. Generalforsamling:
Behandling af indkomne forslag: Som nævnt i referat fra 6. møde er der ingen forslag modtaget.

Alwin:
Dato for generalforsamling: 6. oktober 2021 kl.19:00
Bestyrelsen mødes den 5.10. 2021 aht. forberedelse og de nye vedtægter.

4. Ændring af dato for indbetaling af pladsleje
· Ingen ændringer.

4.A Adgangskort
· Medlem har to biler på to-bilsplads. Sønnen kan overtage den ene bil. BESLUTNING: Et pladsejerskab, et adgangskort.
Det medfører, at der ikke kan være to biler med to ejere på samme plads om ét kort.

5. Arbejdsdag
Dato: 9. september. Alwin og Ole udarbejder arbejdsplan til bestyrelsen og sørger for materialer.

6. Ledige MC-pladser.
Der er 4 ledige pladser: Info sendes til alle medlemmer og lægges også på hjemmesiden.

7. Eventuelt

· BEMÆRK: Ved indkørsel fra rampen til Galleriet: Der SKAL stoppes lige inden for porten, som lukkes med det samme, inden der køres videre ind i Galleriet. Dette er nødvendigt for at hindre uvedkommende i at følge efter ind i Galleriet (der har været eks. på, at uvedkommende er kørt med ind og udvist af medlemmer). Politi er informeret og tilkaldes, hvis der opstår behov.

· Sodavandskassen lægges over på MobilPay.

Peter T. Böwadt