Referat 5

Bestyrelsesreferat 21 januar 2021

Referat af 5. bestyrelsesmøde den 20.1.21

 

Deltagere:

Alwin Neumann – Formand, FM/Alarm-kort-overvågning

Annett Sau – NFM/regnskabsfører

Ole Bendixen – Kass., Kontakt AROS/værksted

Erik Køhn – IT/Hjemmeside/biloptag-venteliste/pedel

Peter T. Böwadt – Suppleant/ Referent

 

Den forud fremsendte dagsorden fra formanden den 14. januar blev fulgt, og alle punkter behandlet.

Debatten om de enkelte punkter forløb igen i en behagelig afslappet og konstruktiv atmosfære. Coronarestriktioner medførte de få deltagere, som formanden havde meldt ud i mødeindkaldelsen.

Under mødet var der pause, hvor der blev kræset for os med boller og diverse pålæg fra Britta og Alwin!

 

1.   Valg af dirigent:

Ole Bendixen

 

2.   Siden sidst

Alwin:

Udsugning ved Lidl giver problemer med for mange fremmede i Galleriet. Døren til revisoren skal spærres, dog skal der checkens, om det konflikter med lovmæssig flugtvej.

Udlejer kontaktes.

Udlejer og Lidl har adgangskort. Bortkomne kort skal nu betales.

Gartneren har sin fejemaskine i Galleriet, og skal kunne komme ind.

Beslutning: Alwin tager nødv. drøftelser.

Lidl har som bekendt foretaget reparation: Det har nedført mærker i gulvet. Alwin kontakter Lidl.

 

Lidt medlemsinfo:

Kreditnota gives for restperiode, hvis man melder sig ud inden den halve periode.

Et medlem har netop sagt op.

Et medlem, der søgte om en dobbeltplads, har aflyst. Derfor er der en tom dobbeltplads.

Kim Brun har fået tilladelse til 2 mdr. opbevaring grundet midlertidigt pladsproblem.

”Kronebil” (3) er nu i garagen (Prins Henriks gamle bil?)

 

Tobilsplads: Hvis biler holder og ikke skal ud at køre, er det nu muligt at leje pladsen foran.

 

Ole: Kontingentbetalinger: Nødvendigt at ringe og rykke, og det er træls!

Henrik Ørslev: Bil skal checkes mht. relevans for Galleriet

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Side 2/2

3. Økonomi:

2020:  15.000 på bogen (overskud).

          Omsætning 534.000, - (/budget 517.000, -)

 

2021:  Budget: 120 medlemmer, 80 biler, 12 MC, 1 MC vinteropb.

          Omkost. til værktøj forbedringer: 14.000, -

          Invest.: Egen motorkran, nuværende er lånt: Ole undersøger.

 

Mailadresser: Alwin skal have opdaterede adresser (fra Annett)

Grundoverskrift i fortrykt faktura: Ændres så 2019 ikke indgår som forvirrende år!

 

4. Nye indkøb:

 • Lys under lift: Ole køber to løse lamper,
 • Flade dæk: Ved stilstand kan dæk mgl luft => Ole anskaffer løs kompressor med tank, og den skal opkobles til lysnet med specialstik for at undgå problemer med eksisterende tavlebelastning.
 • Tung boremaskine til 220 volt til brug i rum: Ole anskaffer.

 

5. Generalforsamling:

 • Generalforsamling afholdes den 10. marts. Såfremt det er muligt
 • Udsættes til efteråret, hvis Corona spærrer os.
 • Alwin, Vagn og Anders er på valg.
 • Alwin checken om nogen har overvejet at trække sig fra bestyrelsen.
 • De nye vedtægter indgår som forslag efter reglerne.
 • Nye standpladsaftaler skal nævnes på generalforsamlingen.
 • Alwin fremlægger reglerne for standpladser.

 

6. Ledige pladser:

 • En dobbeltplads er ledige.
 • Vort beholderareal kan muligvis anvendes til biler. Dog skal gulvet klargøres først

med epoxy.

 

7. Projekter:

 • Vore 3 arkitektlamper skal have vægbeslag til fast montering (arbejdslys).
 • Lys ved MC-lift, 2 stk.
 • Hylde i siderum (sliberum) til bordet.
 • Arbejdsbord i siderum boltes til gulv.
 • Afsugning fra sliber – kan støvsuger løse opgaven? Eksperiment nødvendigt.
 • Fast plads i kasse for gartners fejemaskine(?). Maskine ud og ind giver

alarmproblemer.

 • Bør gartner betale leje? Ole og Alwin tænker.
 • Forslag til overvejelse: Kan sakselift tilbydes privatbiler i sommertiden?

 

8. Eventuelt

          Ingen emner.

          Næste bestyrelsesmøde: 4.3.2021

 

 

Peter T. Böwadt