Referat 12

Referat fra mødet d. 30-11-23
Frameldte: Bjarne, Peter, Erik

Dagsorden.


Valg af ordstyrer.
Ole valgt


 1. Siden sidst.
  Der er sket en del udskiftninger, også på projectpladser
  Alle vinterpladser er nu besat, dog mangler der at komme en´ bil.
  Et medlem med en enkeltplads vil gerne have en dobbeltplads
  Arbejdsaftenen gik fint med en masse god snak og fællesskab. Dog nåede vi ikke i mål med det planlagte.
 2. Medlemmer uden bil’s brug af lift.
  Medlemmer uden bil bør tilgodeses ud over muligheder som aktivitetsaftener og ture.
  Forslaget gik på brug af lift f.eks. sidste torsdag i måneden, til små operationer som olie-og dækskift.
  Interesserede skal så ringe til Alwin og bestille en tid, Alwin skal så booke tiden i bookingsystemet. En fra bestyrelsen eller andre kommer og låser op og er i galleriet mens der skrues, derefter låser Alwin eller den anden porten og slår alarmen til.

 3. Færdiggørelse af el i midtergangen.
  Første torsdag i december forventer formanden deltagelse fra de medlemmer der har standplads i det berørte område. Alwin udsender mail.

 4. Dato for generalforsamling i 2024
  Dato for generalforsamling bliver torsdag d. 21-03-24 kl. 19-2?

 5. Evaluering af sommerens køreture.
  Der var bred enighed om at ture/ udflugter fungerer fint og deltagerne er godt tilfredse.
  Der er forslag om at turene også slutter i autogalleriet hvor der afsluttes med kaffe eller ?

 6. Udluftningshuller i ledhejseporten.
  Porten suges skæv når co sugeren kører, det er svært at åbne døren pga. undertryk i galleriet.
  Der er forskal om at lave huller med ”klapper” for så undertrykket elimineres.
  Ole ringer til Crawford porte og undersøger muligheder for pæne udluftninger.

 7. Eventuelt
  - Et medlem har en del gode drypbakker til salg. Vi blev enige om at foreningen købte dem og videresolgte til medlemmerne for samme pris som ved køb.
  - Budget: hvad skal vi bruge penge på i 2024, luft til luft varmepumpe til mødelokalet.
  Anders finder en pris.
  - Ole checker lejekontrakt om der er krav om betaling af el.

 8. Næste møde d. 25-01-24