Referat 4

Bestyrelsesreferat 30 november 2020

Referat af 4. bestyrelsesmøde den 26.11.20 med den nye bestyrelse

Deltagere:

Alwin Neumann – Formand, FM/Alarm-kort-overvågning

Annett Sau – NFM/regnskabsfører

Ole Bendixen – Kass., Kontakt AROS/værksted

Vagn Sletting – Pump/Vand/biloptag-venteliste

Werner Sørensen – Værksted/Indkøb

Anders Nørgaard – Pedel/Værksted

Henrik Ørskov – Suppleant/biloptag – venteliste

Erik Køhn – IT/Hjemmeside/biloptag-venteliste/pedel

Peter T. Böwadt – Suppleant/ Referent

Den forud fremsendte dagsorden fra formanden blev fulgt, og alle punkter behandlet.

Debatten om de enkelte punkter forløb i en behagelig afslappet og konstruktiv atmosfære.

Til mødet havde Alwin forberedt et gennemarbejdet oplæg til den nye Standpladsaftale.

Under mødet var der pause hvor der blev kræset op for os med brød og ”Stollen” kage fra Britta og Alwin!

1.   Valg af dirigent:

      Ole Bendixen

2.   Siden sidst

-        5 nye biler er kommet ind i Galleriet.

-        Der har været en strømafbrydelse pga. et kortsluttet relæ til udendørslys.

            Medlemmer fik orientering om det skete og om udbedring pr. mails fra Alwin.

-        Renovering af biler: Ikke medlemmer af Galleriet, der kunne hjælpe med renovering, har kun adgang, såfremt bilens ejer deltager permanent med renoveringen.

           Der skal i den forbindelse indhentes skriftlig tilladelse fra formanden til renovering

           af den pågældende bil, og tidsplanen skal overholdes.

-        En person har skaffet sig adgang til Galleriet via revisionskontoret i samme bygning. Kontoret har adgang til Galleriet. Håndværkere og andre, som udlejer har engageret, har ikke adgang til Galleriet uden tilladelse fra formanden. Alwin overvejer praktisk løsning.

-        Støvsuger: Ole har købt en god model på nettet til 500,- kr.

3. Standpladsaftale

      Alwins forslag blev nøje gennemgået med noter undervejs. Alwin redigerer og

      udsender til bestyrelsen (sidste: er sket).

      Håndtering af store biler på venteliste: Tages op på næste bestyrelsesmøde.

4. Lukket del af mødet

      Et medlem har fremlagt bemærkninger vedr. flytning af biler.

      Bestyrelsen tog det til efterretning.

5. Juleafslutning

      Aflyst.

                                                                                                                            Side 2/2

6. Økonomi

      - 170.000,- på kontoen. Taget til efterretning.

      - Moms kan pt. ikke afregnes.

      - Svagt signal på nettet. Signalstyrken er ustabil.

        Alwin undersøger udbedringsmuligheder.

7. Fastsættelse af dato til generalforsamling

      10. marts 2021 kl.19:00

8.   Eventuelt

      - Næste bestyrelsesmøde 14. januar 2021 kl. 19:00

      - Oprydning: Medlem følger ikke reglerne. Alwin tager ”en snak”.

      - Foran port er der beskadiget belægning: Ole tager snak med udlejer.

Peter T. Böwadt