Referat 9

Autogalleriet 26.11.2021

Bestyrelsesmøde den 24.11.21

Afbud: Anders Nørgaard, Vagn Sletting

Referat

Mødet forløb ifølge den udsendte dagsorden.

1. Valg af ordstyrer: Ole valgt.
2. Konstituering

Formand: Alwin Neumann

Næstformand - Regnskab Annett Sau

Kasserer – Værksted Ole Bendixen

IT – Hjemmeside – Biloptag – Pedel Erik Køhn

Pumper – Biloptag – Værksted Vagn Sletting

Do. Anders Nørgaard

Do. Torben Frislev 

3. Siden sidst
Bemærkninger om generalforsamlingen:
Den bedste i mange år, bl.a. pga. god forberedelse og aktive deltagere. Forbavsende stille og ingen debatter uden for dagsordenen.

 Henrik (tidl. ejer af lokalerne) kan have tre biler stående uden beregning ifølge aftale ved handlen med ny ejer.

Henrik har fortsat adgang til sit rum bagest i garagen og dermed adgangskort. Der er ikke aftalt særlige ”spilleregler” i forbindelse med adgang for håndværkere: Vore vedtægter mht. at der SKAL være et medlem til stede ved ønske om adgang, skal forelægges Henrik.

Tidligere adgangskort, herunder såkaldte pedelkort, er sløjfede.

Gartner har kort og adgang!

Drøftelser om tidsbegrænsninger, åbnetider eller anden form for kontrol af adgang skal videredrøftes i bestyrelsen.

Johan Black har opsagt sine pladser pr. 31/12. Se dagsorden punkt 5.

Løgten Invest, der står for udlejningen, har sat ny mand, Jan, på som kontaktmand, som Alwin har dialog med.

Henrik er af den grund nu ude som kontakt.

Løvsuger er sponsoreret af Henrik Thomsen

Hjemmeside: Nyt tiltag ”køb/salg” af biler og relevante komponenter blev besluttet indført på hjemmesiden.

Etablering af ekstra kamera ved porten drøftedes.

Muligheder for udvidet og opdateret alarmsystem, der bl.a. kan tilgås af formanden hjemmefra på hvert kamera, drøftet. Nuværende system viser, hvem der kommer og går og hvornår.

Spildolie: Sondrup Biler har stillet deres spildoliecontainer til vor rådighed. Werner og Erik styrer. Alwin aftaler detaljer.

4. Evaluering af idéaften: Grupper er etableret, se forrige referat.

5. Flytning af biler.

Blaks 4 biler skal være ude ved årsskiftet.
Hjælpes vi ad kan biler flyttes på vore ”vognbjørne” f.eks. på en skrueaften.
Næste skrueaften udover førstkommende den 2.12.21: Alwin kommer med dato. 

6. Fastlæggelse af dato for generalforsamling.

24. marts 2022.

Der afholdes planlægningsmøde inden.

7. Fastlægning af fast mødedag.

Januar: mødedag: 13.1.2022

Februar: ingen

Marts: Formøde den 8.3.22 til generalforsamlingen.

April: 21.4. kl.19

Herefter planlægges videre.

8. Juleafslutning
9. december kl. 19. Ægtefælle må medbringes.

 9. Eventuelt.