Referat 8

Bestyrelsesmøde d. 4-10-21 kl. 1900

Mødedeltagere:
Annett, Alwin, Vagn, Henrik, Erik, Ole
Fraværende:
Verner, Peter

Siden sidst:
Alwin har søgt om en hjertestarter, Fitness World er blevet spurgt om de ville flytte deres ned i opgangen så den var tilgængelig for alle. Det blev afvist. Derfor søger Alwin en der skal opsættes i nedkørselsrampen under broen.

Alwin har haft mailkontakt med udlejer vedr. vores og Pedel Henriks rettigheder samt rettigheder vedr. vores lejemål i kælderen.

Alwin sender mail til Pedel Henrik med udlejer som CC. At der gælder samme regler for alle i kælderen og byggematerialer skal fjernes, standpladsleje skal betales.

Det ligger nu på skrift med hvad og hvem der må hvad.

Der har været udskiftninger i standene med biler og MCère.
Der tages lejere fra ventelisten hvor der er 14 biler på.

Generalforsamlingen:
Alwin har haft formøde med dirigenten Ib Brøgger om det praktiske forløb af GF.

Der arrangeres stoleopsætning efter dette møde og en pult til dirigenten.

Referenter foreslås Vibeke Horup og Peter Bøwadt.
Deres referater sammenlignes efter GF og renskrives af Britta Neumann.

Indkomne forslag:
Der er forslag fra bestyrelsen med nye vedtægter, ellers er der ingen indkomne forslag.
Vedtægterne gennemgås og tilrettes på GF så de kan vedtages i samme hug.

Alarm og sikkerhedsproblematik tages op på GF.
Det er problematisk at håndværkere og andre har adgang til kælderen, at der er en nøgleboks den rampen, at Pedel Henrik giver adgangskort og kode til håndværkere.
Problematikken kan tages op på GF.

Der serveres kaffe og småkager på GF.

Der checkes om deltagere har betalt og om de er medlem ved indgangen, samtidig udleveres stemmesedler.

Hjemmesiden rettes, så GF er d. 6-10-21 kl. 1900. Det er tidligere dato der står nu. Erik gør det.