Referat 10

Referat nr. 10 Bestyrelsesmøde d. 13-01-2022

Afbud fra: Annett, Peter, Henrik. Fraværende: Anders.

1 Valg af ordstyrer Ole valgt

2 Siden sidst Virksomhederne ”oven på” er blevet gode til at advisere os før de skal lave arbejde i kælderen. Henrik (tidligere pedel) er ved at være ude af sin rolle som pedel for bygningen. Løgten Invest har ansat egen pedel. Der er en større rokering af biler i gang. Der har været opsigelser ved årsskiftet. Rokeringen er ved at være afsluttet. Dog mangler en bil i hjørnet ved pumperne, der skal opsættes en pladevæg. Den opsætter Vagn lørdag. Der har været skrueaften hvor der var 10 fremmødte. Der blev lavet noget lys ved liften og mc-plads samt monteret lægter ved pumperne til start på væg. Niels Junge fortalte om sin Fiat MR2 og de problematikker der har været med den. Juleafslutningen d. 2. december afvikledes med gløgg og æbleskiver. Godt fremmøde. Alwin har tidligere søgt om en hjertestarter som dog er blevet afvist. Der er konstateret dryppende vand i MC-afdelingen. Erik og Alwin så på problemet.

3 Opdatering af alarm og overvågning Jysk alarm og sikring er fremkommet med et tilbud på opdatering af alarmsystemet så det kan tilgås via internettet. I tilbuddet er et nyt betjeningspanel der er mere betjeningsvenlig, samt ny ”indmad” i eksisterende styringspanel. Det blev enstemmigt vedtaget at ofre de kr. 18680 på opdateringen. Systemet bestilles af Alwin d. 14-01-2022.

4 Status på nyt tiltag (De nedsatte grupper fra tidligere møde) Værksted opdateret med værktøj som blev bestilt start december. Ny bestilling af manglende værktøj lavet d. 13-12 efter bestyrelsesmødet. Ole skal finde/ indkøbe lejeaftrækker (Klodshans). Gulvvaskemaskinen holdes i gang af pedelgruppen. Gulvvaskeren er tidligere indkøbt af Henrik og Agaa, hvor hver har betalt halvdelen. Gruppen der godkender biler til ventelisten, arbejder støt og roligt.

5 Opkrævning af kontingent og standpladsleje Fakturaer udsendt d. 2-01-2022 med sidste betalingsfrist d. 10-01-2022. Der er stadig få der rykkes for betaling. Foreningen er ”velpolstret”, konstateres det.

6 Regnskab Annett der vedligeholder bogholderiet havde meldt afbud. Derfor ingen kommentarer.

7 Evt. Risten ved rampen: Filteret på risten er ved at gå løs. Alwin og Ole finder en løsning. Facebookgruppen skal opdatere medlemmer. Erik tager sig af det. Der blev snakket om infostandere ved bilerne, alle ser hvad der findes på markedet. Der var som sædvanlig god kage fra Brittas kagedisk. Aftenens højdepunkt. Mødet sluttede kl. 2004 i god ro og orden

Referant: Ole