Referat 3

Bestyrelsesreferat 8 oktober 2020

Referat af 3. bestyrelsesmøde den 8.10.20 med den nye bestyrelse

 

Deltagere:

Alwin Neumann – Formand, FM/Alarm-kort-overvågning

Annett Sau – NFM/regnskabsfører

Ole Bendixen – Kass., Kontakt AROS/værksted

Vagn Sletting – Pump/Vand/biloptag-venteliste

Werner Sørensen – Værksted/Indkøb

Anders Nørgaard – Pedel/Værksted

Henrik Ørskov – Suppleant/biloptag – venteliste

Peter Böwadt/suppleant – sekretær

 

Afbud:

Erik Køhn – IT/Hjemmeside/biloptag-venteliste/pedel

 

 

Den forud fremsendte dagsorden fra formanden blev fulgt, og alle punkter behandlet.

Debatten om de enkelte punkter forløb igen behagelig afslappet i en konstruktiv atmosfære.

Under mødet var der pause med en meget fin – og stor – æblekage, som Alwin serverede.

 

1.   Valg af dirigent:

      Ole Bendixen

 

2.   2. behandling af de nye vedtægter

      Hvert punkt er anført i den rækkefølge, som de blev drøftet.

 

      5.8 Betaling

      Hvis et medlem ikke betaler og ikke har givet indsigelse mod faktura, har medlemmet

      godkendt fakturaen.    

      Bankrente pålignes faktura, hvis 2. rykker overskrides.

      Vagn anfører: Regler omkring skifteret med betaling af 400,- kr. ved frist overskridelse

      åbner for rustbehandling? Dette skal verificeres.

 

      5.3.1 Vinterplads adgangskort:

      Vinterplads periode ændres fra 1/11-1/5

 

      5.3 Medlemmer med standplads KAN få udstedt adgangskort(Rettelse til nye      vedtægter.)

 

      De færdige vedtægter udsendes til bestyrelsen og udsendes til medlemmerne som forslag til generalforsamlingen

 

3.   Siden sidst

-        Betalingsservice kan ikke lade sig gøre. Undersøgt af Annett.

-        Udmeldinger:

5 medlemmer har opsagt standpladsaftalen pr 1/10 2020

      Nye medlemmer indsættes i medlemslisten efter efterårsferien.

      Udmeldte skal aflevere adgangskort i postkassen.

4.   Flytning af biler på standpladserne

      ”De to biler”: Udsættes til beslutning i udvalget *Udvalget til beslutning om biler*.

       Der mangler oplysninger.

      Bilflytning: Melding kommer fra Alwin (se NOTE sidst i referat).

5. Nye telefonnr. på alarm og vand.

 

      Erik, Ole og Alwin har vandvagten (træder til når vandalarmen lyder – vand på gulvet).

      Anders, Vagn og Henrik går med ind i gruppen.

      Ved testning af alarmer giver Alwin varsel til gruppen.

      Telefonkæde i gruppen ønskes: Anders, Werner og Alwin er kæden.

 

6. Oprydning

 

      Alwin giver besked til ”ejerne” af de fyldte pladser.

      Alwin vil senere på mødet komme med oplæg til standpladser.

 

      Indkaldelse 29.10.20 til om oprydning og bilflytning kl. 17.30.

 

7. Vinter pladser

 

      Ansøgere skal gennem systemet = godkendelse.

 

8.   Jubilæum

      10-års jubilæum: Udsættes til i 2021 (midt?)

9.   Arrangementer

 

      Tur til Skals for at se på knallerter, Svend, Ole og Peter.

      ”Pigerne ” laver ingen arrangementer i år, men juleafslutning i garagen.

      Dato meddeles.

 

      Det 4. bestyrelsesmøde er torsdag den 26.11.2020.

 

10. Evt.

      Forespørgsel om vi ønsker billeder f.eks. på vore kaffekopper, postkort, mv. (navne

      m.v.)

      Nej.

 

      Montering af ny gummilæbe på rampe. Hvem, hvornår aftales. Alwin.

 

NOTE: Efter mødet besluttede vi at flytte om på 3 biler v.hj. af flyttegaflerne.

Referent: Peter Böwadt