Referat

Bestyrelsesreferat 26 november 2019

Referat fra bestyrelsesmødet den 26. november 2019

Deltagere i mødet:

Mette Grønborg, Ole Bendixen og Alwin Neumann.

Herudover var fremmødt to medlemmer af foreningen:

Søren Kvistborg og Christian Høj.

De to sidstnævnte var fremmødt for at facilitere mødet.

Mødet startede med punkt 3. på dagsordenen: Fordeling af opgaver.

I henhold til den nye situation, hvor bestyrelsen pt. blot består af 4 medlemmer blev de nødvendige opgaver fordelt i henhold til vedlagte liste.

Herefter behandledes punkt 1: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i januar.

Mette ønskede at indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling.
Det var Ole og Alwin ikke enige i. Deres forslag var at fortsætte til den ordinære generalforsamling i marts,som en forretningsbestyrelse, hvis opgave det er at køre foreningen videre, indtil en ny bestyrelse kan sammensættes på den ordinære generalforsamling. Det var det mandat, bestyrelsen fik på den ekstraordinære generalforsamling den 28. oktober 2019.

Efter afstemningen to mod en, trak formanden sig fra bestyrelsen.

Herefter overtager Ole Bendixen posten som kasserer og Alwin Neumann posten, som ansvarshavende formand.

Den nødvendige overdragelse af dokumenter mv. skal foretages hurtigst muligt.

Da Mette har trukket sig fra bestyrelsen, er listen ændret i forhold til den oprindelige liste, som blev aftalt på mødet.
Fordeling af opgaver:

Månedlig rensning af pumper, rensning af rist foran porten og afprøvning af vandfølere: Alwin

Modtagelse og opfølgning på alarmopkald: Alwin

Adgangskontrol, alarm og videoovervågning: Alwin

Udsendelse af medlemsmails: Ole

Hovedpostkasse, nye medlemmer, Indstilling til vurdering og venteliste: Alwin

Fakturering af standpladsleje, opkrævning af kontingent samt bank kontakt: Ole

Regnskab, afregning med udlejer: Ole

Kontakt til udlejer mht. bygninger: Ole

Indkøb drikkevarer til køleskabet: Alwin

Værksted og værktøj: Ole

Modtagelse af alarm-sms for vand på gulvet eller defekt pumpe: Alwin, Ole (Her skal der findes flere, der kan deltage)

Udlægning af sandsække mv.: Alwin

Vurdering af nye biler: Erik

Medlemskontakt, rokeringer, udmelding af biler, biler ind og korthåndtering: Alwin

Indskrivning i digital database af ændringer, udtræden, indmeldelse i foreningen: Ole

Pedeljob og kontakt til mailudsendelse: Erik, Niels M, Jørgen.

Internet: Alwin