Referat 12

Autogalleriet Århus
Bestyrelsesmøde nr.13 den 5.1.23
Deltagere
Alwin Neumann, Vagn Sletting, Annett Sau, Erik Køhn, Henrik Ørskaov, Ole Bendixen,
Werner Sørensen, Peter Böwadt.
Fraværende:
Anders Nørgård

 1. Godkendelse af sidste mødereferat: OK
 2.  Valg af ordstyrer: Ole
 3.  Fastsættelse af dato for generalforsamling. Og hvem stopper i bestyrelsen?
  (§7.2: Der afholdes generalforsamling i marts måned).
  Werner Sørensen trækker sig ud af bestyrelsen på grund af sygdom, og opsiger sin
  bilplads pr. d.d.
  Suppleant Peter Böwadt træder ind i bestyrelsen – meddelelse på
  generalforsamlingen.
  Generalforsamlingen afholdes den 8. marts 2023.
 4. Evalueringen af de nye tiltag:
  - Arbejde med hverdagsbiler skal rette sig efter de vedtagne tidspunkter. Punkt
  tages op på generalforsamlingen.
  - Reoler med ukurante emner m.m. nedlægges og erstattes af ”bar væg”.
  - Affedtning af gulv og bildele m.m. skal ske med sæben der anvendes i
  vaskemaskinen.
 5. Forslag til nye tiltag:
  Affald i form af oliefiltre, bremsevæske, kølervæske m.m. medtages af
  medlemmerne, når de ar færdige med arbejdet.
  Affald kan ikke og må ikke opbevares i Autogalleriet.
  Evt. overvågning af værkstedsareal med mobilstyret kamera foreslås. Tages op på
  generalforsamlingen.
 6. Optag af nye medlemmer:
  Vor forening er generelt åben for nye medlemmer. Opstår der problemer i den
  forbindelse, tages der stilling til evt. ændringer af denne fremgangsmåde.
  Nuværende fremgangsmåder ved optagelse af nye medlemmer fortsættes derfor
  som hidtil.
 7. Videreudførsel af el-arbejde:
  Trædækning af kabler vil Ole hjælpe med, og dem der skal have strøm, hjælper
  selv med til at etablere det. Alwin og Ole koordinerer.
  El ved lift kan svigte. Ved svigt kan løst kabel anvendes. Elsvigt bliver udbedret.
 8. Forslag til nye indkøb:
  Håndlamper af fabrikat ”Marita” anskaffes – Ole styrer.
  Lys ved indgang: Automatisk tænding etableres med censor monteret under
  løbebroen. Der skiltes med denne ordning af hensyn til os selv (og
  uvedkommende).
  Lygtekontrol af forlygter: Måleapparat anskaffes til rimelig pris - Ole.

 9. Fælles køreture:
  Besøge bilmessen i Essen. Interesserede henvender sig til Tore.

 10. Promovering af aktiviteter, hvordan?
  Turreferater fremsendes som mails til alle medlemmer, Alwin.

 11. Evt.:
  Alwin arbejder med en idé om opstaldning af biler der afvises af os, på f.eks. en
  adresse i Hjortshøj.Nærmere herom meddeles.Rettelse i kartotek (biler ud/ind): Annett styrer og melder ind til Alwin. Servicering af lift: Værkstedsgruppen.
  Udmeldinger af medlemmer uden plads: ”Tidens problemer” har formentlig haft
  indflydelse på at disse er lidt øget.
  Referant Peter T. Böwadt