Referat 12

Autogalleriet Århus
Bestyrelsesmøde 12 den 29.9.2022

Følger dagsorden udsendt af Alwin den 5. september pr. mail. 

Deltagere:

Alwin Neumann, Vagn Sletting, Annett Sau, Ole Bendixen, Erik Køhn, Werner Sørensen, Peter Böwadt, Henrik Ørskov, Anders Nørgaard

 0. Valg af ordstyrer.

Ole

 1. Siden sidst løst og fast

Der har været 5-6 udrykninger fra alarmselskabet, og det har kostet Autogalleriet 9.000,- kr.!!
Baggrunden er fejlbetjeninger af alarm, og dertil er kommet behov for teknisk hjælp, da lys ikke tænder,når alarm slås til. Alwin har haft en del bryderier med dette.

Når alarm går, kan det ses hos alarmcentralen. Og når alarmen lyder, skal lyset tænde.Vi får monteret en nødkontakt til alarmen, der kan betjenes, hvis uvedkommende forsøger at komme ind.

Tilbud på etablering af GFM + ekstra antenne dertil aftales med alarmselskabet. Alwin.

Velkomstpakke, som tidligere omtalt, udarbejdes af Alwin.

2. Ventelistesituationen
Alwin udleverede den aktuelle venteliste:
Opdeling er venteliste - gul markering
Har fået plads grøn markering
Venter til senere – brun markering

Liste er ophængt på infotavlen.

3. Værkstedsstatus: Indkøb mv., manglende fjernelse af affald (Ole og Werner).
Multimeter og mobilt lygtekontrolapparat indkøbes (Ole)
Løse lamper til liften anskaffes, fabrikat ”Makita” (Werner)
Olieproblemer: Spildoliebeholder tømmes ikke efter anvendelse: Stående husregel er at spildolie skal fjernes enten i egen beholder, eller spildolie beholder tømmes efter brug. Bruger har ansvaret!

Opbevaring: Hylder i garagen specielt ved liften er KUN til fralægning under arbejdet. Hylder SKAL være tomme, når garagen forlades.

Al materiale på hylderne skal være markeret med navn. Det gælder også depot.

Beslutning: Såfremt dette påbud ikke efterleves, vil bestyrelsen fjerne opbevarede dele fra servicehylderne i uge 42.

Servicemeddelelse: I Kolind er der nu en nyetableret virksomhed, H.N. Oldtimer Biler.De reparerer biler fra før 1990

3a. Åbnetider for ”hverdags ”-vogne på liften: 5-24, såfremt der forud er reserveret plads. Husk at reservere ved at skrive i bogen, når liften ønskes. Medlemmer må selv administrere evt. sammenfald af reservationsønsker.

 4. Godkendelse af venteliste biler (Erik og Henrik)
Godkendelsesprocedure fortsætter.

5. Bestyrelsesmøder: Beslutning:
Hver anden måned, 1. gang torsdag den 10.11.22

6. Glögaften
Torsdag den 8.12.22

 6.a Skrueaften/Arbejdsdag: 1. gang torsdag den 3.11.22 ( 3.11 er samtidig arbejdsdag hvor der serveres pizza) og derefter 1. torsdag i måneden.

 7. Bestyrelsesmedlemmer på valg til næste generalforsamling.
Er der lige nu nogen der overvejer at trække sig?

Besluttes næste år op til generalforsamlingen. Bestyrelsen tager gerne mod evt. tilkendegivelser fra evt. interesserede i bestyrelsesarbejdet.

 8. De frivilliges arbejdskraft til løbende opgaver
Aktuelle beslutninger: Papirhåndklæder anvendes på toilet – alm håndklæder afskaffes (dog undtagen når der er gæster i Autogalleriet). (Ole køber papirhåndklæder). Viskestykker anvendes kun til porcelæn.

Vask af håndklæder og viskestykker (Annet har tilbudt sig!).

Mad: Vi går over til frossen mad og afklarer undervejs, hvordan opvarmning kan foretages.

9. Evt.

Bestyrelsens beslutninger samles på en liste, så alle medlemmer kan orientere sig (PTB). Netrist søges anskaffet til afdækning af eksisterende rist ved porte. Skal afhjælpe aktuel tilstopning

(Ole og Alwin).

Sensorlampe, der kun er tændt automatisk, når en person nærmer sig porten, anskaffes. Adgang i mørke kan være lidt ”skummel”, og der er også behov for at kunne genkende evt. gæster der vil ind.

Rensemiddel til gulvrensemaskine: Korrekt middel indkøbes (Ole).

Referent Peter Böwadt