Generalforsamling 2024

Generalforsamling i AutoGalleriet Aarhus 2024

Hermed indkaldes medlemmer af AutoGalleriet Aarhus til den årlige generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes i AutoGalleriets lokaler på Ravnsøvej 58
onsdag den 21. marts 2024 kl. 19.00.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab.
  4. Fremlæggelse af foreningens budget.
  5. Indkomne forslag.
  6. Fastlæggelse af kontingent for medlemmerne.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse

På valg er: Ole Bendixen                  Modtager genvalg
                 Annett Sau Rasmussen    Modtager genvalg
                 Erik Køhn                        Modtager genvalg
                 Peter Böwadt                  Modtager genvalg
Valg af suppleanter:
Henrik Ørskov                                 Modtager genvalg
Bjarne Sørensen                              Modtager genvalg

  1. Valg af bilags kontrollant og billagskontrollantsuppleant
  2. Eventuelt.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde 21 dage før generalforsamlingen