Referat 12

Autogalleriet Århus side 1/1
Bestyrelsesmøde den 24.1.24
Deltagere:
Alwin Neumann, Annett Sau, Ole Bendixen, Vagn Sletting, Henrik Øhrskov, Peter Böwadt.
Afbud:
Erik Køhn, Bjarne Sørensen.
1. Valg af ordstyrer
Ole
2. Siden sidst
- Udv. Lampe ved indgang fungerer ikke – Ole afklarer
- To medlemmer har meldt sig ud, Annett styrer formalia omkring kontingent
- Porsche forespørgsel må afvente, at anden Porsche udmelder/forlader Galleriet
- 33 deltagere til sidste arrangement med Bjarne Knudsen om rejser i Europa på tohjuler (Vespa
og motorcykel).
- Værktøjstavle i “siderummet”?, overvejes.
- Skruetrækkerskuffe etableres. Nuværende sortiment af skruetrækkere er delvist vandaliseret!
- Ny vogn overvejes, Ole.
- Værktøj til sliberum – Ole
3. Regnskab
Der forventes et underskud på ca. 4.000 kr. – Årsag: Indkøb af vandstøvsuger.
4. Forslag luft til luft varmepumpe. Bilag 1.
- Luft til luft forkastet: Varmeovn 2400 W med blæser indkøbes – Ole.
5. Supplerende forslag til beretningen til generalforsamlingen ønskes af Alwin
- Taget til efterretnings
6. Tiltag for medlemmer uden standplads
- “ vagtmedlem” (medlem med bil i Galleriet) til stede af hensyn lift og udstyr. Skal indgå i
Bookingsystem – sidste torsdag i måneden i tiden 17-22. Erik tilpasser bookingsystem.
7. Bookingsystem er sort set indkørt. Erik styrer.
8. Budget:
9. Evt.
- Annett er ved at være klar med det sidste. Foreløbig et underskud på ca. 4.000,-.
- 2 kameraer mere foreslås til dækning af værksted og indgang. Pris ca. 16.500,- (Jydsk Alarm og
Sikring).
- Ventilation: udsugning er så kraftig, at port vanskelig kan betjenes. Indsugningsfelter i port
drøftet.
- Tarteletaften drøftet, aktivitetsgruppen beslutter.
- Planlægning af Generalforsamling bliver torsdag den 7. marts. Indkomne forslag behandles.